English version below. 🙂

To było niesamowite brytyjskie wesele w Polsce!

Prezydent Trump miał przyjechać do hotelu Marriott w Warszawie, więc byliśmy otoczeni przez agentów Secret Service, ale przedarliśmy się. Potem była piękna ceremonia w ogrodach botanicznych PAN. Szybka sesja zdjęciowa i prosto na Stalową na imprezę!

A co to była za impreza!

A wszystko to przy muzyce zespołu pana młodego w wykonaniu świetnych muzyków z Isaac Indiana. Możecie posłuchać ich muzyki podczas oglądania prezentacji.

Karina i Tom, dzięki za zaproszenie nas w Wasz najniezwyklejszy dzień. I wielkie, wielkie dzięki za zaufanie nam! Oto jak wspomnienia są zachowywane.

Nasi fani – jeśli podoba Wam się muzyka, możecie ją pobrać (i wpłacić wybraną kwotę!) – kliknijcie tu.

A, i zwróćcie uwagę na krowę! To stworzenie wzięło imprezę bardzo na serio, naprawdę się przywiązała do imprezowiczów i wylądowała na balkonie Toma i Kariny(!). Ale to inna historia…


It was an amazing British wedding in Poland!

President Trump was to come the same day to Hotel Marriott in Warsaw, so we were surrounded by Secret Service agents, but we made through. Then it was beautiful ceremony at PAN Botanical Gardens. A quick wedding photo session and straight to Stalowa Street for a party!

And what a party it was!

And all this accompanied by great musicians from the groom’s band Isaac Indiana.
You can enjoy their music watching the presentation.

Karina and Tom, thakns for inviting us for your most memorable day. And many, many thanks for trusting us! Here’s how memories are saved.

Our fans – if you like the music, you can download it (and make a donation!) – click here.

Oh, and watch out for the cow! This creature took the party very seriously, she got really attached to partying people and ended up on Karina and Tom’s balcony(!). But that’s another story…