Please, take your time and provide us with all necessary information before your wedding.
  The more specific you are the better we are prepared!
  Your phone numbers, email adresses and links to FB are needed for efficient contact with you.
  We need information about service providers, producers / designers, etc., for signatures on/under photos, if required.
  Thanks!

  Mamy do Was prośbę, żebyście poświęcili odrobinę czasu i przekazali nam niezbędne informacji przed swoim ślubem.
  Im dokładniej to zrobicie, tym lepiej będziemy przygotowani!
  Wasze numery telefonów, adresy mailowe i linki do FB są nam potrzebne do sprawnego kontaktu.
  Informacje o usługodawcach, producentach/projektantach itp. są nam potrzebne do podpisów na/pod zdjęciami, jeśli będą wymagane.
  Dzięki!

  Your names / Wasze imiona (*)

  Your email addresses / Wasze adresy email (*)

  Your phone numbers / Wasze numery telefonu (*)

  Your Facebook profiles / Wasze profile na Facebooku (*)

  Names and phone numbers to your parents and best man and bridesmaid (*)
  (In case of emergency)
  Imiona i numery telefonów do rodziców i świadków (na wypadek awarii)

  How many guests are invited / Ilu będzie gości (*)

  How many best men and bridesmaids / Ilu będzie świadków (*)

  Where is the ceremony (name and address) / Gdzie odbędzie się ceremonia (*)

  What time does the ceremony start / O której zaczyna się ceremonia (*)

  What is the type of your ceremony (*)
  (If religious, then what rite - e.g. Catholic, Jewish, Protestant...)
  Jaki to będzie rodzaj ceremonii (jeśli religijna, to jaka - katolicka, żydowska, protestancka...)

  Where is the reception (name and address) / Gdzie będzie przyjęcie weselne (nazwa i adres) (*)

  What is the type/style of your reception / Jaki to rodzaj/styl przyjęcia (*)

  What time does the decorator work (start and end) (*)
  O której godzinie zaczyna i kończy pracę firma dekoratorska

  Where do you get ready (name and address) / Gdzie się przygotowujecie (*)
  (It's where we begin taking pictures) / (Tu zaczynamy robić zdjęcia)

  What time do you want us to start taking pictures (*)
  (It's the best if we start an hour prior to the bride is ready to put on her wedding dress)
  O której chcecie, żebyśmy zaczęli robić zdjęcia
  (Najlepiej, żebyśmy zaczęli godzinę przed zakładaniem sukni)

  What time do you want us to stop taking pictures (*)
  (We usually work 10 hours, to get the best material and to be ready for the next day work or trip)
  O której mamy skończyć robienie zdjęć
  (Zazwyczaj pracujemy 10 godzin, żeby mieć najlepszy materiał i być gotowym do pracy lub podróży następnego dnia)

  What time do we shoot your portrait session (*)
  (We need 15-20 mins., e.g. just before/after the ceremony or during the reception, before sunset)
  O której godzinie zrobimy Waszą sesję we dwoje?
  (Potrzebujemy 15-20 minut, np. tuż przed lub po ceremonii lub podczas przyjęcia, przed zachodem słońca)

  What time do we shoot group photo and posed pictures with guests (*)
  (It must be before sunset, e.g. just after your first dance)
  O której godzinie zrobimy zdjęcie grupowe i zdjęcia pozowane z gośćmi
  (Musi to być przed zachodem słońca, np. tuż po pierwszym tańcu)

  Who is your decorator / Kto będzie dekorować (*)

  Who is your makeup artist / Kto będzie robić makijaż (*)

  Who is your hairstylist / Kto będzie układać włosy (*)

  The band, DJ, / Zespół, DJ (*)

  Who will shoot video / Kto będzie filmować (*)

  Who is your dress manufaturer/designer/ Kto jest producentem/projektantem Twojej sukni (*)

  Who is your suit manufaturer/designer/ Kto jest producentem/projektantem Twojego garnituru (*)

  Let us know if you have any questions. You are welcome to send us your wedding day schedule.
  The more information you give, the better prepared we are.
  For example - let us know of any unusual events worth shooting (where and when should we be especially watchful).
  If you forget about something now, don't worry, you can tell us later, any time.
  If you need some advice - just ask. We are not only for shooting, but for help too. :-)
  GDPR: let your guests know, who will be taking pictures and why (yes, we know it's obvious).
  If any of your guests have questions regarding GDPR, let them contact us at gdpr@studiopozytyw.com
  Here is our privacy and security policy: Polityka prywatności (just Polish language for now).

  Dajcie nam znać, jeśli macie jakiekolwiek pytania. Jeśli macie oficjalny plan dnia, koniecznie go podeślijcie.
  Im więcej informacji nam przekażecie, tym lepiej się przygotujemy.
  Na przykład - dajcie nam znać o jakichkolwiek nietypowych elementach wartych sfotografowania (gdzie i kiedy powinniśmy być szczególnie uważni).
  Jeśli o czymś zapomnicie teraz, możecie nam powiedzieć później, w dowolnym czasie.
  Jeśli potrzebujecie jakiejś porady - pytajcie. Jesteśmy nie tylko od robienia zdjęć, ale też do pomocy. :-)
  RODO: dajcie znać swoim gościom, kto będzie robił zdjęcia i dlaczego (tak, wiemy, że to oczywiste).
  Gdyby ktokolwiek z gości miał jakieś pytania dotyczące RODO, niech się z nami skontaktuje pod adresem rodo@studiopozytyw.pl
  Tu znajdziecie naszą politykę prywatności i bezpieczeństwa: Polityka prywatności

  Write down anything you think is important:
  (and click "Send" below)
  Napiszcie poniżej wszystko, co uważacie za ważne:
  (i kliknijcie "Wyślij" poniżej)